Adatkezelési nyilatkozat

A rendoshop.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a RENDO Digital Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) az alábbiakban tájékoztatja a Honlapra látogató felhasználókat (továbbiakban: Felhasználó) adatgyűjtési és adatkezelési politikájáról, egyben felhívja a figyelmet, hogy adatkezelési elveit bármikor megváltoztathatja, azokat a Honlapon aktualizálhatja és erről nem köteles külön értesíteni a Felhasználót.

 

Az Üzemeltető a Felhasználóról a Honlap használata során adatokat gyűjt. Az adatok gyűjtése és kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A Felhasználó a Honlap megnyitásával, böngészésével, használatával tudomásul veszi és elfogadja az Üzemeltető adatkezelési elveit.


Az adatkezelés célja

A Felhasználó adatainak Üzemeltető általi kezelése az alábbi célokkal történhet:

- a Honlapon keresztül történő termékértékesítés és az ehhez igénybe vett szolgáltatás teljesítése, valamint az ezekhez szükséges kommunikáció;
- hírlevél küldése;
- belső nyilvántartás, statisztika;
- a szolgáltatás minőségének javítása.


A kezelt adatok köre

A Honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a látogatás ideje, a Honlap megtekintéséhez használt eszköz IP címe, valamint az eszköz beállításaitól függően az alkalmazott böngésző, operációs rendszer típusa. Használat közben a Honlap cookie-kat (sütiket) és egyéb fájlokat hoz létre a böngészéshez használt eszközön. Ezek segítségével a Honlap használata gördülékenyebbé válik a Felhasználó számára, illetve ezek teszik lehetővé statisztikai adatok gyűjtését a Honlap használatáról. Fenti adatok gyűjtése kizárólag statisztikai célokat szolgál, és az adatok nem kapcsolhatók össze a felhasználó személyével. A Honlap használatával a Felhasználó hozzájárul ezen adatok Üzemeltető általi gyűjtéséhez és kezeléséhez.

 

Regisztráció vagy vendégként történő vásárlás során az alábbi személyes adatok kerülnek rögzítésre: név, cím, email cím, telefonszám, cégnév, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a vásárlás dátuma és időpontja, a vásárlás adatai, valamint az adásvétel során keletkezett számviteli bizonylatok.


Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető az adatokat a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az értékesítés során keletkezett számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig megőrizzük.


Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

A Honlap által gyűjtött vagy a Felhasználó által megadott adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

 

RENDO Digital Kft.
1149 Budapest, Angol utca 38.
Adószám: 24691149-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-177557
Email: info@rendoshop.hu

 

Az Üzemeltető a Felhasználó adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, hacsak ezt jogszabály vagy hatóság nem teszi számára kötelezővé, vagy az esetleges visszaélések, bűncselekmények megelőzése és felderítése nem teszi szükségessé.

 

Az Üzemeltető a szállítás zökkenőmentes teljesítéséhez szükséges felhasználói adatokat továbbítja a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) vagy az ExpressOne Hungary Kft. (1239 Budapest, Európa utca 12.) felé.

 

A Honlap működtetéséhez szükséges tárhelyet az Üzemeltető részére a Host Europe GmbH (Friesenplatz 4, 50672 Köln, Németország) biztosítja.


A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezelés jogalapját a Felhasználó önkéntes hozzájárulása adja. Az Üzemeltető a Felhasználó kérésére tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, a Felhasználó általa kezelt adatairól, illetve hogy kik kapják vagy kapták meg az adatokat és ezen adattovábbítás céljáról.

 

A személyes adatok módosítása a Felhasználói fiókban végezhető el. A Honlap szolgáltatásainak nem rendeltetésszerű igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó kérésére a hozzá tartozó adatokat az Üzemeltető törli. Az adatok törlését a jelen tájékoztatóban közzétett email címen írásban lehet kérni. A számviteli bizonylatok törlésére a Számviteli törvény előírásainak megfelelően van lehetőség.

 

A Felhasználó a személyes adatok védelméhez való jogának megsértése esetén igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat. A jogérvényesítésre és az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- az 1998. évi VI. számú törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló az 2001. évi CVIII. számú törvény.


Az adatkezelés nyilvántartási száma

NAIH-70778/2013.