Általános szerződési és felhasználási feltételek

Jelen „Általános szerződési és felhasználási feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) a rendoshop.hu weboldalt (továbbiakban: Honlap) üzemeltető RENDO Digital Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Honlapon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Ügyfél, együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amelynek igénybe vétele a Honlapon keresztül történik.


A Honlap üzemeltetője

Cégnév: RENDO Digital Kft.
Székhely: 1149 Budapest, Angol utca 38.
Cégjegyzékszám: 01-09-177557
Bejegyezte: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24691149-2-42
Közösségi adószám: HU24691149
Kamarai regisztrációs szám: BU24691149
Telefon: (1) 794-1259
Ügyfélszolgálati idő: munkanapokon 9-17h között
Email: info@rendoshop.hu


Az Ügyfél

A Honlapon Magyarország területéről minden, 18. életévét betöltött magánszemély, valamint Magyarországon bejegyzett magyar adószámmal rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet vásárolhat terméket, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, illetve tudomásul veszi a Honlapon közzétett információkat, felhasználási feltételeket.


A vásárlás folyamata

Az Ügyfél a Honlapon elérhető katalógusban megtalálható terméket vásárol a Szolgáltatótól az alábbiak szerint:

 

- az Ügyfél kiválasztja az általa megrendelni kívánt terméket a Honlapon szereplő termékválasztékból;
- a termék adatlapján tovább pontosítja a megrendelni kívánt termék jellemzőit (pl. külső állapot);
- a jellemzők megadása után a Honlapon megjelenik az ár, valamint - ha rendelkezésre áll készlet - a „Kosárba” gomb is, és a termék megvásárolható;
- amennyiben az Ügyfél a terméket meg szeretné vásárolni, a kosárba helyezi azt;
- a fenti lépések ismétlésével a kosárba több termék is helyezhető;
- a kosár összegző megtekintésekor ellenőrizhető a kosár tartalmának összesített vételára és a szállítási költség, valamint itt adható meg a kedvezményre jogosító kupon kódja is;
- a szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges személyes adatok megadása után van lehetőség a szállítási és fizetési mód kiválasztására;
- az ezután megjelenő megrendelés összesítő oldalon az Ügyfél áttekintheti megrendelése fontosabb adatait és véglegesítheti azt. Ezzel az Ügyfél nyilatkozik, hogy a terméket meg kívánja vásárolni, tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik, valamint hogy a jelen ÁSZF-et és a Honlapon közzétett egyéb információkat megismerte, az azokban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti;
- a megrendelés beérkezéséről a Szolgáltató haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül visszaigazoló emailt küld az Ügyfélnek, mely tartalmazza az Ügyfél nevét, számlázási és szállítási címét, a megvásárolt termék megnevezését, vételárát, a szállítás költségét, a fizetendő végösszeget, valamint a választott fizetési és szállítási módot. Banki átutalásos fizetési mód esetén a Szolgáltató emailben megküldi banki adatait, számlaszámát, amelyre a vételár kifizetése teljesíthető;
- a Szolgáltató további emailben tájékoztatja az Ügyfelet megrendelése összeállításáról és a termék kézbesítésének várható idejéről.


Fizetési és szállítási feltételek

Fizetési módok:
- Banki átutalás: a vételár átutalása minden esetben a csomag feladását megelőzően történik, és az átutalással kapcsolatban felmerülő minden költség az Ügyfelet terheli. A vételár kiegyenlítésére, azaz a fizetési kötelezettség teljesítésére az Ügyfélnek 7 nap áll rendelkezésére.
- Utánvétel: a vételár készpénzben az áru átvételekor kerül kifizetésre a futárszolgálatnál vagy a Szolgáltatónál.

 

Szállítási módok:
- Futárszolgálat: A Honlapon megrendelt terméket a Magyar Posta Zrt. (MPL) szállítja értékbiztosított csomagban az Ügyfél által megadott, magyarországi szállítási címre. Külföldi címre történő kiszállításra a Szolgáltató ügyfélszolgálatával való előzetes egyeztetést követően van lehetőség.
- Személyes átvétel: Az Ügyfél a Honlapon megrendelt terméket személyesen is átveheti, erre a megrendelés összeállításáról szóló értesítést követően, a Szolgáltatóval egyeztetett helyszínen és időpontban van mód.

 

Szállítási költség: az Ügyfél által összeállított vásárlói kosár házhoz szállításának költsége a „Kosár összegzés” oldalon kerül megjelenítésre. A megrendelt termék csomagolási költségét a Szolgáltató vállalja.

 

Szállítási idő: a csomag feladásának időpontja a választott fizetési módtól függ. Utánvételes (készpénzes) fizetés esetén a Szolgáltató a csomagot a megrendelés leadását követő, banki átutalás esetén a vételár beérkezését követő munkanapon adja át a futárszolgálatnak. A termék futárszolgálatnak történő átadásáról az Ügyfél emailben kap tájékoztatást. A várható szállítási idő: 1 munkanap. A Szolgáltató a várható szállítási időért és a futárszolgálat késedelméből eredő károkért, különösen ha azok az Ügyfél által tévesen megadott szállítási adatok miatt merülnek fel, nem tud felelősséget vállalni.


A termék tulajdonságai

A kiválasztott termék tulajdonságai, a termékkel együtt kiszállításra kerülő tartozékok listája a termékadatlapon találhatók meg. A csomagolás esetenként a készülék adatlapján feltüntetetteken túl további tartozékokat tartalmazhat. A Szolgáltató a termék jellemzésére használt fogalmakat az általános nyelvben használt fogalmaknak megfelelően értelmezi és ezen fogalmak Felek általi azonos értelmezéséhez a Honlapon magyarázatot bocsát rendelkezésre. A termékadatlapokon elhelyezett fotók illusztrációk, nem a konkrét, megvásárolható termékekről készültek, a fotók a termékhez képest extra felszereltséget tartalmazhatnak.


A vételár

A Honlapon vásárolható termékek aktuális vételára a termék adatlapján tekinthető meg a termék kívánt jellemzőinek (pl.: külső állapot) megadását követően. A vételár a termékadatlapon szereplő termék és a feltüntetett tartozékok együttes, magyar forintban értendő, bruttó vételára.

 

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Az érvényesen megrendelt termékek vételára utólag nem változtatható.


A szerződés létrejötte

Az Ügyfél a megrendelés véglegesítésével ajánlatot tesz a kosárban található termékek megvételére. A visszaigazoló email elküldésével a Szolgáltató igazolja, hogy megkapta az Ügyfél megrendelését, de ez nem jelenti az Ügyfél ajánlatának elfogadását. Az ajánlat akkor kerül elfogadásra a Szolgáltató részéről, amikor emailben tájékoztatja az Ügyfelet, hogy megrendelését összeállította. A szerződés ezen email elküldésével jön létre a Felek között, mely távollévők között kötött szerződéses jogviszony.


A termék tulajdonjoga, kárviselés

A termék tulajdonjoga a megrendelt termék átvételével száll át az Ügyfélre. A termékben keletkezett károk viselése a termék Ügyfélnek történő átadásáig a Szolgáltatót terheli.


A megrendelés teljesítése, módosítása, törlése

A megrendelés módosítását vagy törlését az Ügyfél emailben vagy telefonon kérheti a Szolgáltatótól a megrendelés összeállításáról szóló email kiküldéséig.

 

Az aktív rendeléseket érintő áruhiányról a Szolgáltató haladéktalanul értesíti az Ügyfelet.

 

Ha az Ügyfél fizetési módként banki átutalást jelölt meg és a kiszállítást megelőzően törli a megrendelést, vagy a megrendelés teljesítése áruhiány miatt nem lehetséges, a Szolgáltató a termék esetlegesen előre kifizetett vételárát 14 napon belül visszafizeti az Ügyfélnek.

 

A Szolgáltató jogosult a megrendelés törlésére, ha az Ügyfél a kiküldött terméket nem veszi át, ha a megrendelés és a kiszállítás között az Ügyfélnek felróhatóan több, mint 7 nap telik el, vagy ha banki átutalás esetén a vételár a megrendeléstől számított 7 napon belül nem érkezik meg a Szolgáltató bankszámlájára. A Szolgáltató a megrendelés törléséről minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet.

 

Átvételkor az Ügyfél köteles ellenőrizni a kiszállított terméket, és amennyiben a csomagolás sérült, köteles azt a futárszolgálatnak jelezni és kérni jegyzőkönyv felvételét. Ha az Ügyfélnek mennyiségi vagy minőségi kifogása van, köteles azt haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval. Amennyiben a Szolgáltató nem a megrendelt terméket szállította vagy a termék a szállítás során megsérült, a Szolgáltató díjmentesen visszaszállítja a terméket.

 

A Szolgáltató részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésnek minősül, amennyiben a termék a Honlapon szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.


Elállás

Ha az Ügyfél „fogyasztónak” minősül, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. Kormányrendelet értelmében megilleti a szerződéstől való elállás joga. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Az Ügyfél elállási szándékát a megrendelt termék átvételét követő 14 napon belül közölheti a Szolgáltatóval az erre vonatkozó egyértelmű emailes nyilatkozatával. Az elállási szándék közlését követően az Ügyfél köteles haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül a kiszállított terméket és annak tartozékait vásárláskori állapotukban, hiánytalanul visszaküldeni a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben feltüntetett címére. Az Ügyfél köteles gondoskodni róla, hogy a visszaüldött termék használata semmilyen módon (pl.: PIN kóddal, jelszóval, szolgáltató által, stb.) ne legyen korlátozva, különösen úgy ne, hogy az a termék továbbértékesítését vagy teljes körű további használatát megakadályozhassa. A Szolgáltató a termék visszaérkezését követő 14 napon belül visszafizeti a teljes vételárat. Ha az Ügyfél a kiszállított terméket értékcsökkent vagy nem működő állapotban juttatja vissza, kötelessége az ebből eredő kárt a visszaérkezést követő 14 napon belül a Szolgáltatónak megtéríteni.

 

Elállás esetén a termék és a tartozékok Szolgáltatóhoz történő visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli.


Jótállás

A Honlapon értékesítésre kerülő használt cikkekre a Szolgáltató az egyes termékek adatlapján megjelenített időtartamú jótállást vállal, amely legfeljebb 12 hónap. A Szolgáltatót nem kötelezi jogszabály a fenti jótállásra, az általa vállalt jótállás szerződéses jótállás, melyet a Szolgáltató az Ügyfél elégedettségének növelése érdekében vállal az alábbi feltételekkel.

 

A jótállás érvényes minden olyan meghibásodásra, amely a készülék rendeltetésszerű használata során keletkezik. Nem érvényes a jótállás a készülék akkumulátorára és tartozékaira.

 

Nem érvényesíthető a jótállás, ha a meghibásodás szándékosságra, gondatlanságra vagy hozzá nem értésre vezethető vissza, különös tekintettel az alábbiakra:
- nem szakszerű és rendeltetésszerű kezelés vagy használat (beleértve a nem megfelelően elvégzett szoftverfrissítés esetén fellépő hibákat)
- a készüléket ért külső fizikai behatás (pl. törés, karcolás, egyéb sérülés, erős rázkódás, hőhatás)
- víz vagy egyéb folyadék általi beázás
- nem megfelelő körülmények közötti használat vagy tárolás (pl. magas páratartalom, alacsony környezeti hőmérséklet)
- túlzott igénybevétel.

Nem érvényes a jótállás:
- a készülék kopására, elhasználódására
- ha a készüléken található egyedi sorozatszám vagy matrica megsérül
- ha a készülékben található csavarok megbontásra kerülnek, megsérülnek vagy hiányoznak
- vis maior esetén (pl. természeti katasztrófák, villámcsapás, tűz, stb.).

 A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a teljesítés után keletkezett.

 

Azon termékek esetén, amelyek adatlapján működési hiányosság vagy egyéb hiba kerül feltüntetésre, a jótállás nem érvényes a feltüntetett, ismertetett hibára.

 

A termék meghibásodása esetén az ezzel kapcsolatos igény érvényesítését az Ügyfél a fenti telefonos vagy email elérhetőségeken kezdeményezheti, ahol a Szolgáltató tájékoztatást nyújt a további teendőkről. Ezt követően az Ügyfél saját költségén visszajuttatja a terméket a Szolgáltatóhoz.


Szavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Ptk. szabályai szerint szavatossági jogokat érvényesíthet, melyekről bővebb információt a Szavatossági tájékoztató tartalmaz.


Személyes adatok felhasználása

A Honlapon történő vásárláshoz az Ügyfélnek nem kell regisztrálnia, személyes adatok megadására (pl. név, cím) azonban szükség van. A Honlap használatához szükséges személyes adatok felhasználásáról az Adatkezelési nyilatkozat rendelkezik.


Zárórendelkezések

A Felek között létrejött szerződés nyelve a magyar.

A szerződés nem minősül írásban kötöttnek, azt nem iktatják és a továbbiakban nem visszakereshető.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak. A szerződés egyes pontjainak jogi érvénytelensége esetén a szerződés többi része érvényben marad. Az érvénytelen pontok helyett a vonatkozó törvényi rendelkezések lépnek életbe.

A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos esetleges panaszával az Ügyfél elsősorban a Szolgáltatóhoz fordulhat a fenti elérhetőségeken. Panaszának nem megfelelő vagy nem kielégítő rendezése esetén az Ügyfél az alábbi szervekhez fordulhat:
- Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Tel.: (1) 488-2131)
- Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7., Tel.: (1) 450-2598).

A csak peres eljárás keretében rendezhető vitás kérdések esetében a Szolgáltató a saját székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki.

Ezen ÁSZF-től eltérő vagy más partnerek Általános Szerződési Feltételeit a Szolgáltató nem ismeri el, magára nézve azokat nem tartja követendőnek.

Jelen ÁSZF kiegészítése vagy megváltoztatása csak írásban történhet. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, az Ügyfél előzetes tájékoztatása nélkül, bármikor módosítani.

 

Budapest, 2016. május 25.